Eke Golf rf:s styrelse

Ordförande Martin Nordström (2020)
Viceordförande Ulla Lindström-Dahl (2019-2020)
Sekreterare Annika Colérus (2019-2020)
Medlem Yngve Sjöberg (2019-2020)
Medlem Kirsti Lounamaa (2019-2020)
Medlem Kjell Danielsson (2020-2021)
Medlem Timo Kapanen (2020-2021)
Medlem Krister Lahtivuori (2020-2021)
Medlem Pia Westerlund (2020-2021)
Till ny kapten valdes Martin Nordström och damkapten Pia Westerlund omvaldes.