Tiedotus

Tiedotustoimikunnan tehtävät

- Informationskommittén sköter föreningens informationsärenden i samarbete med banbolaget och caddiemasteriet.
- Månadsblad (Lustigkulla News) distribueras per email till alla medlemmar 1-2 gånger per år.
- Hemsidan och Facebook uppdateras aktivt för att säkerställa information till alla intresserade golfare.