Eke Golf rf:s styrelse

Ordförande Annika Colérus (2021)
Viceordförande Yngve Sjöberg (2021-2022)
Sekreterare Marina Holmberg (2021-2022)
Medlem Marika Lindholm (2021-2022)
Medlem Kirsti Lounamaa (2021-2022)
Medlem Kjell Danielsson (2020-2021)
Medlem Timo Kapanen (2020-2021)
Medlem Krister Lahtivuori (2020-2021)
Medlem Pia Westerlund (2020-2021)
Till nya kaptener valdes Kjell Danielsson och Marika Lindholm