Eke Golf rf:s styrelse

Ordförande Annika Colérus (2022)
Viceordförande Yngve Sjöberg (2021-2022)
Sekreterare Marina Holmberg (2021-2022)
Medlem Marika Lindholm (2021-2022)
Medlem Kirsti Lounamaa (2021-2022)

Medlem Gitta Holmberg (2022-2023)

Suppleant Timo Kapanen (2022-2023)

Suppleant Pertti Lindbom (2022-2023)


Till kaptener valdes Kjell Danielsson (utom styrelsen) och Marika Lindholm