Verksamhetsplan

Informationskommitténs verksamhetsplan 2020 (Ännu inte godkänd av årsmötet)
- Informationskommittén sköter föreningens informationsärenden i samarbete med banbolaget och caddiemasteriet.
- Månadsblad (Lustigkulla News) distribueras per email till alla medlemmar 2-3 gånger per år.
- Hemsidan och Facebook uppdateras aktivt för att säkerställa information till alla intresserade golfare.
- En händelsekalender utvecklas och tas i bruk.
- Innehållet i bl.a. portalerna golf.fi och golfpiste.com förbättras.
- Informationskommittén ansvarar för föreningens externa kommunikationen med stöd av styrelsens ordförande. Minst ett pressinformationstillfälle ordnas.
- Kommittéernas ordföranden fungerar som kontaktpersoner i informationsfrågor relaterande till kommittéernas verksamhet.
- Tävlingsresultaten går automatiskt till NexGolf, varefter de publicerar på hemsidan och på Facebook.
- Informationskommittén sköter kontakten till press och media gällande tävlingar och tävlingsresultat i samarbete med caddiemasteriet.
- Sammandrag av föreningens styrelsemötesbeslut av allmänt intresse publiceras på hemsidan och på Facebook, liksom protokoll från föreningsmöten.
- Kaptenerna har närvarorätt vid kommitténs möten.
- För upprätthållande av hemsidan används en utomstående leverantör och för detta reserveras en budget. Eventuella andra utomstående leverantörer och andra anskaffningar finansieras från samma budget. Kostnaderna betalas av bolaget. Föreningens andel sköts enligt hemmabaneavtalet.