Information

Informationskommitténs verksamhet 2021

- Informationskommittén sköter såväl bolagets som föreningens informationsärenden.
- Till kommittén hör representanter för bolaget, föreningen och caddiemasteriet, samt en utomstående underleverantör.
- Uppdaterar aktivt hemsidan och Facebook för att säkerställa information till alla intresserade golfare.

Informationskommittén 2021 består av

Marina Holmberg (ordf)

Johan Törnqvist

Henrik Sarajas

Marika Lindholm