Annika Colérus fortsätter som ordförande

|

Eke Golf rf höll årsmöte den 30.11.2021. 10 medlemmar deltog i valmötet.

På valmötet godkändes verksamhetsplanen och budgeten för år 2022.

Styrelsens sammansättning år 2022:

Annika Colérus, ordförande

Yngve Sjöberg

Kirsti Lounamaa

Marika Lindholm, damkapten

Marina Holmberg, sekreterare

Gitta Holmberg

Timo Kapanen, suppleant

Pertti Lindbom, suppleant

En plats i styrelsen är vakant. Mötet gav fullmakt åt styrelsen att utse en styrelsemedlem.

Kjell Danielsson fortsätter som herrkapten utanför styrelsen.

 

Eke Golf rf:s styrelse önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!